Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε επιστημονικά Περιοδικά/Συνέδρια

 1. Μπασκίνη Μ “Διερευνώντας τους πιθανούς μηχανισμούς της σχέσης παχυσαρκίας με την COVID-19” Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, Webinar για Επιστήμονες Υγείας, 19.12.2020
 2. Psomiadis S, Baskini M, Tsakpounidou K, van der Merwe J, Proios H. “A picture-based stroke preparedness questionnaire for assessing baseline knowledge of young children participating in the educational program -Fast Heroes 112”. Αναρτημένη ανακοίνωση, ESO-WSO Conference 2020, 7-9.11.2020.
 3. Baskini M, Brugger P, Fragkiadoulakis P, Keramidas C, Panagiotakos D, Proios H. “Size of squares and sizes of bodies: The Baldwin illusion in obesity is related to exaggerated relative pseudoneglect. Cogent Psychol 2020;7:1,DOI: 1080/23311908.2020.1823634.
 4. Proios H, Baskini M, Fragkiadoulakis P, Keramydas C, Panagiotakos D, Brugger P. The Baldwin illusion and some body related variants in obesity. Poster presentation, 38th European Workshop on Cognitive Neuropsychology: an interdisciplinary approach, Bressanone, Ιταλία, 26-31.1.2020).
 5. Tsakpounidou Κ, Loutrari A, Tselekidou F, Baskini M, Proios H. “Fast Heroes 112: A kindergarten-based educational stroke intervention for the whole family. Health Educ J 2020; 79(6):724-734. doi:1177/0017896920911675
 6. Tsakpounidou K, Baskini M & Proios H. Educate kindergarteners to strike the stroke with FAST Heroes 112. Int J Stroke 2019;14:174749301987523.
 7. Tsakpounidou K, Baskini M & Proios H. FAST Heroes 112 in Greece: A pilot study. Προφορική ανακοίνωση, Angels Initiative, Mainz, Γερμανία, 28.03.2019.
 8. Proios H, Tsakpounidou K, Baskini M, Van der Merwe J, Uys W. “Fast heroes 112: Creating an educational stroke awareness program for kindergarten. 37th European Workshop on Cognitive Neuropsychology: an interdisciplinary approach, Bressanone, Ιταλία, 21-25.1.2019.
 9. Baskini M & Proios H. “Obesity and stroke”. Stroke Alliance for Europe (SAFE). 2018. https://strokeprevention.info/additional-reading/obesity-and-stroke/Baskini
 10. Baskini M, Mouza E & Proios H. Role of episodic future thought in eating behavior: Food preferences and life goals. J Psychiatry Ment Health 2017;2: doi h]p://dx.doi.org/10.16966/2474- 7769.117.
 11. Μπασκίνη Μ & Πρώιου Χ. Ο ρόλος της επεισοδιακής μελλοντικής σκέψης στη διατροφική συμπεριφορά: διατροφικές προτιμήσεις και στόχοι ζωής.       16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη 10-14.05.2017.
 12. Μπασκίνη Μ. “Διατροφή και τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων”. Προφορική ανακοίνωση, GRAFTS, Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκη, 1.04.2017.
 13. Baskini Μ & Proios H. “The effect of alcohol on the nature of lexical representations in different taste domains. Psychol Thought 2016;9:222-235. doi:10.5964/psyct.v9i2.190.
 14. Μπασκίνη Μ “Διατροφή και εγκυμοσύνη -Human mama” στα πλαίσια της πιστοποίησης γυμναστών πάνω το θέμα “Άσκηση κατά την κύηση” από το National Academy of Sports Medicine (NASM) and Fitness Association of America (AFAA), Θεσσαλονίκη 12.2016, 12.06.2016, 9.06.2017, 15.12.2017, 8.06.2018, 14.12.2018, 7.06.2019
 15. Μπασκίνη Μ. “Νεότερα δεδομένα στη διαιτητική προσέγγιση της απώλειας βάρους: Σύγκριση διαφορετικών προσεγγίσεων, μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και δεδομένα ασφάλειας” 1η Διεπιστημονική Ημερίδα Διαχείρισης Σωματικού Βάρους, Αθήνα 15.10.2016.
 16. Baskini Μ & Proios H. “Beyond cognition: taste preference assessment through taste perception. Αναρτημένη ανακοίνωση, 34th European Workshop on Cognitive Neuropsychology: an interdisciplinary approach, Bressanone, Ιταλία, 24-29.1.2016.
 17. Baskini M. “Γνωστικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στη διατροφική συμπεριφορά. Προφορική ανακοίνωση, 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας, Αθήνα 29.11.2015.
 18. Baskini M & Proios H. “The Relation of Taste Perception and Preference with Body Mass Index”, Αναρτημένη ανακοίνωση, Federation of European Neuroscience Societies, Θεσσαλονίκη, 9.10.2015.
 19. Ghemulet M, Baskini M, Messinis L, Mouza E & Proios H. “Taste perception analysis utilizing a semantic verbal fluency task. Psychol Res Behav Manag. 2014;7:261-272. doi:10.2147/PRBM.S66428.
 20. Μπασκίνη Μ. “Φαρμακευτική θεραπεία της παχυσαρκίας”. Προφορική ανακοίνωση, “Επιστημονική συνάντηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων “Πρόληψη και Διαχείριση της παχυσαρκίας και των συννοσηροτήτων τον 21ο αιώνα”, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 13.11.2004.